Vol 7, No 3 (2020)

Applied Economics and Finance, Vol. 7, No. 3, May 2020

Table of Contents

Articles

Giovanni Antonio COSSIGA
PDF
1-17
Bahram Sanginabadi
PDF
18-43
Brenda Ajema Kalegera, Nixon Oluoch Omoro
PDF
44-54
Saied Simozar
PDF
55-69
Yutaka Kurihara, Akio Fukushima
PDF
70-77
Abootaleb Shirvani
PDF
78-95
Takeshi Kato, Yasuyuki Kudo, Junichi Miyakoshi, Jun Otsuka, Hayato Saigo, Kaori Karasawa, Hiroyuki Yamaguchi, Yoshinori Hiroi, Yasuo Deguchi
PDF
96-114
Zhiyuan Liao, Zhiqing Huang, Canming Fang
PDF
115-125
Wilfred E. Mbowe, Fredrick R. Shirima, Deogratius Kimolo
PDF
126-144
Nicas Yabu, Deogratius Kimolo
PDF
145-171
Nikki Gibbs
PDF
172